Thống kê đầu đuôi XSMB - Thống kê đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Chủ Nhật, ngày 27/11/2022
soi cầu xổ số

Thống kê đầu đuôi XSMB

Tỉnh/thành
Biên độ ngày
Khoảng ngày
THỐNG KÊ ĐẦU LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 26/11/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/11/2022 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 4 lần
25/11/2022 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
24/11/2022 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần
23/11/2022 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần
22/11/2022 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần
21/11/2022 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
20/11/2022 5 lần 1 lần 5 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 0 lần 0 lần
19/11/2022 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần
18/11/2022 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 4 lần 5 lần 1 lần
17/11/2022 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần
Tổng 27 lần 23 lần 29 lần 29 lần 21 lần 30 lần 24 lần 36 lần 23 lần 28 lần
THỐNG KÊ ĐUÔI LOTO XỔ SỐ MIỀN BẮC TRONG VÒNG 10 LẦN TỪ 26/11/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/11/2022 0 lần 4 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần
25/11/2022 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần
24/11/2022 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần
23/11/2022 0 lần 4 lần 1 lần 5 lần 6 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
22/11/2022 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần
21/11/2022 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần
20/11/2022 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 6 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
19/11/2022 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 6 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
18/11/2022 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
17/11/2022 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
Tổng 33 lần 28 lần 23 lần 35 lần 31 lần 19 lần 33 lần 22 lần 22 lần 24 lần
THỐNG KÊ THEO TỔNG LOTO
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/11/2022 5 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25/11/2022 6 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
24/11/2022 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
23/11/2022 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần
22/11/2022 1 lần 3 lần 1 lần 8 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
21/11/2022 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 0 lần
20/11/2022 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần
19/11/2022 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần
18/11/2022 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần
17/11/2022 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần
Tổng 33 lần 26 lần 28 lần 35 lần 24 lần 26 lần 24 lần 31 lần 25 lần 18 lần
© 2020 - Bản quyền thuộc về Soi Cầu Xổ Số.
8x082